Geodetické služby

  • Geometrické plány (rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vymezení věcného břemene).
  • Vytyčování hranic pozemků.
  • Účelové mapy pro projektování.
  • Měření a zobrazení polohopisu a výškopisu.  
  • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 

ZASLAT POPTÁVKU