Projekční práce

  • Výstavba a rekonstrukce silnic, místních a účelových komunikací.
  • Komunikační napojení obytných zón a průmyslových areálů.
  • Projekty dopravního zklidnění a bezbariérového užívání na stávajících komunikacích.
  • Pasporty komunikací.
  • Řešení koncepce dopravy v rámci zpracování územně plánovacích dokumentací a studií.

ZASLAT POPTÁVKU